*4* Amerikan Notaları

[Yazıcıya göndermeye elverişli dosya için tıklayınız]

Kimi Batı ülkelerinde bildiğimiz Do, Re, Mi şeklindekı İtalyan notalarının yerine her nota karşılığında bir harf kullanılır. Ülkeden ülkeye küçük farklılıklar gösterebilen bu notalarda en yaygın olarak kullanılan sistem Amerikan sistemidir.

Bu sistemin kullandığı harflerle alışılagelmiş İtalyan notasyonundaki karşılıkları şöyledir:

C Do
D Re
E Mi
F Fa
G Sol
A La
B Si